Menu
ZŠ a MŠMlečice

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 22. 4. 2024 - více ZDE

Zápis do MŠ 14. 5. 2024 - více ZDE

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025 1

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

KDY:                     v úterý 16. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin 

KDE:                     třída 1. ročníku

S SEBOU:             rodný list dítěte a vlastní občanský průkaz (zákonného zástupce),                                        cizí státní příslušníci povolení k pobytu

Přesný čas zápisu dohodne zákonný zástupce předem:
- pokud dítě navštěvuje MŠ Mlečice s učitelkou MŠ

- pokud dítě nenavštěvuje MŠ Mlečice na tel. čísle 777 227 650

V případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu do 1. ročníku v tomto termínu, lze po telefonické nebo osobní domluvě stanovit termín náhradní.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2024 šestý rok věku, k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna. Děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad povinné školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu a dostaví se i ti, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.

děti1

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zákonný zástupce dítěte písemně požádá o odklad v období od 1. dubna do 30. dubna (v době zápisu) kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Naším poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna v Rokycanech. Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.

O odkladu rozhoduje ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a o možných způsobech jeho plnění.

Jakým dětem prospěje odklad školní docházky?
 • rychle unavitelným
 • hodně nesoustředěným, které přebíhají od činnosti k činnosti
 • těm, jejichž kresba je nevyzrálá a bez detailů
 • které nedokážou napodobit předkreslený obrazec a napsané slovo
 • sociálně nevyzrálým s problémy v sebeobsluze
 • dětem se závažnou vadou výslovnosti, u kterých je ale naděje, že se ji podaří během dalšího roku odstranit nebo zmírnit
Kdy zvažovat „pro a proti“?
 • u dětí, jež se narodily v letních měsících
 • které jsou chronicky nemocné
 • jsou velmi malého vzrůstu

U dětí, které se na školu těší a jsou dostatečně zralé, může odklad způsobit, že ztratí potřebný elán a nadšení.

Podmínky přijetí mladšího dítěte

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2024/2025, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Průběh zápisu
 • Zápis v naší základní škole probíhá v budově školy. Toto prostředí děti již znají z předchozích společných setkání a akcí. Během zápisu se snažíme, aby se budoucí žáci cítili dobře a ve škole se jim zalíbilo.  Na budoucí prvňáčky čeká mnoho pestrých úkolů. Po splnění všech úkolů následuje malá odměna, na jejíž výrobě se podílejí žáci i pedagogové školy.
 • U zápisu zákonní zástupci předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte, vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně vyplní žádost o odklad povinné školní docházky s výše uvedenými dvěma přílohami.
 • Při zápisu obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých/nepřijatých žáků. Seznam bude vytvořen na základě vyhodnocení souboru kritérií stanovených ředitelkou školy pro přijímání žáků a vyvěšen v informační vitríně školy i na webových stránkách školy.
Oznámení o přijetí/nepřijetí
 • O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
 • Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.
 • Rozhodnutí o přijetí dítěte je oznámeno dnem zveřejnění.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Proč k nám do ZŠ Mlečice aneb výhody malotřídní školy
 • panuje zde rodinná atmosféra
 • součástí školy je mateřská škola – přechod do první třídy je nenásilný a přirozený
 • organizace spojených tříd – přispívá k samostatnosti žáků, k týmové práci a zodpovědnosti
 • výuka v menším počtu žáků, tedy individuální přístup k jednotlivci
 • individuální přístup k žákům s výukovými problémy, nápravy poruch učení, individuální učební plán a možnost doučování
 • individuální spolupráce s rodiči žáků
 • kladné hodnocení škol, kam žáci přecházejí do 6. ročníku
 • provoz školní družiny pro všechny dojíždějící žáky do 15:30 hodin
 • moderní výukové pomůcky a technické vybavení – tablety pro žáky, interaktivní tabule v každé třídě, počítače...
 • využití výpočetní a didaktické techniky ve výuce
 • možnost zapůjčení tabletu či chytrého telefonu
 • projektové vyučování
 • podpora žáků ze sociálně znevýhodněných rodin
 • pestrá nabídka volnočasových aktivit – kroužků
 • účast v projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“
 • pořádání akcí během školního roku
 • plavecký výcvik, bruslení
 • návštěvy divadelních představení
 • vánoční vystoupení, adventní trh
 • účast ve sportovních, vědomostních a výtvarných soutěžích
 • poznávací akce, výlety a exkurze
 • tradiční den s hasiči Zvíkovec…

Přílohy

Plakát zápis ZŠ 2024-25

Plakát zápis ZŠ 2024-25.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 95,1 kB

Organizace zápisu

Zápis ZŠ 2024-Organizace zápisu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 620,66 kB

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2024_25

Zápis ZŠ 2024-Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2024_25.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 309,95 kB

Žádost o odklad školního vzdělávání 2024_25

Zápis ZŠ 2024-Žádost o odklad školního vzdělávání 2024_25.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 448 kB

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16
1
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozvrh školního zvonění

1. hodina: 8:00–8:45 hod.
2. hodina: 8:55–9:40 hod.
3. hodina: 9:55–10:40 hod.
4. hodina: 10:50–11:35 hod.
Oběd
5. hodina: 11:55–12:40 hod.
6. hodina: 12:50–13:35 hod.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Pranostika na akt. den

Čím kvete trní později, tím méně sena a obilí.